VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Přidělení finančních prostředků pro přijímací řízení

  1. základní součásti dostávají dotaci ve výši 190,- Kč na jednu podanou přihlášku. Tato částka je určena na odměny členům zkušebních komisí, pracovníkům, kteří opravují testy a dozorují první kolo přijímacího řízení, a na administrativní výdaje, s výjimkou nákladů na rozmnožení písemných testů.

  2. technické rozmnožení písemných testů a případně jejich strojové vyhodnocení hradí fakulta. Pokud rozmnožení písemného testu prvního kola zajišťuje základní součást, obdrží xeroxové karty (na jednu přihlášku 8 kopií) a obálky na testy.

  3. odměny autorům testů a dalším pracovníkům, kteří zabezpečují přijímací řízení na fakultní úrovni, udělí přímo děkan (proděkan pro studium).

Praha, dne 19. dubna 2002

Petr Kolář