VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

V Praze dne 26. 10. 2007

Č.j.: 11/50/SD/2007

Vzhledem k četným problém při vypořádání závazků, vznikajících ze spolupráce s ostatními součástmi UK, se stanovuje závazný postup pro objednávání služeb od jiných součástí UK.

Veškerá peněžitá plnění, která mají pro potřeby grantů, kurzů a dalších aktivit dodat jiné univerzitní součásti (např. Koleje a menzy, jiné fakulty, Správa budov a zařízení UK, nakladatelství Karolinum) je možné realizovat jen na základě písemné objednávky/rezervace. Jedná se zejména o objednávání ubytování, pronájmů, ediční činnosti.

Pro správné zaúčtování je bezpodmínečně nutné uvést v objednávce předmět plnění (co se objednává) a zdroj úhrady (zúčtovací středisko). Jediným přípustným dokladem za přijaté služby nebo zboží v rámci UK je interní faktura vystavená na organizaci: „Univerzita Karlova v Praze, …“. Tuto fakturu je třeba předložit finanční účtárně k úhradě bankovním převodem, úhrada v hotovosti nebo soukromou platební kartou není možná.

V případě, že plnění má hradit cizí osoba nebo jiná organizace, je nutné tuto skutečnost na objednávce jednoznačně specifikovat s uvedením osoby plátce. Faktura pak nesmí být vystavena na fakultu ale na uvedeného plátce.

Objednávky předkládá navrhovatel (osoba s podpisovým vzorem) ekonomickému oddělení. Po odsouhlasení objednávky rozpočtářem bude objednávka předána k podpisu tajemníkovi. Dále bude objednávka vrácena k odeslání navrhovateli.

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

Zpracoval: Tajemník Ing. Michal Marcolla