VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana č. 13/2010)

Z důvodu zavádění elektronického systému rozvrhování ve Studijním informačním systému (SIS) a z důvodu změny ve způsobu zadávání bakalářských a diplomových prací dochází k těmto změnám v Harmonogramu akademického roku 2010/2011:

  1. Nový termín zápisu do SIS pro letní semestr: 14. 2. 2011 – 18. 3. 2011. (Původní termín 21. 2. 2011 – 18. 3. 2011.)

  2. Nový termín zadání bakalářských a diplomových prací: nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce.

V Praze dne 17.1.2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)