VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Hlavní zásady provozu výpočetní techniky Filozofické fakulty UK

Veškerá výpočetní technika ve vlastnictví Filozofické fakulty UK je ve správě Laboratoře výpočetní techniky (LVT) a je součástí počítačové sítě fakulty. Z důvodů zajištění bezproblémového chodu sítě a efektivní údržby počítačů je nutno dodržovat následující pravidla:

  1. Změny konfigurace pracovních stanic a instalaci nových programů nebo hardwarového zařízení doporučujeme konsultovat s LVT. Jinak LVT nenese odpovědnost za funkčnost zařízení a aplikací. Pro oddělení děkanátu platí zákaz jakýchkoliv zásahů do konfigurace stanic.

  2. Každá základní součást fakulty má právo na rozhodnutí, zda bude po stránce nákupů a instalací využívat služeb LVT. V případě, že se základní součást rozhodne služby LVT nevyužít, musí počítat s tím, že veškeré reklamace, nefunkčnost programů a zařízení apod. bude řešit sama přímo s dodavateli.

  3. V případě, že nákup výpočetní techniky zajišťuje přímo LVT, ručí za spolehlivost dodavatele i za zajištění standardního záručního servisu (3 roky na počítačové sestavy, na komponenty je záruka uplatňována dle výrobce).

  4. LVT nenese odpovědnost za funkčnost hardware i software, který byl zakoupen bez konzultace a doporučení LVT, popřípadě od dodavatele, kterého LVT vysloveně nedoporučila. V případě, že u takto zakoupeného zařízení/komponentu dojde k závadě, není LVT povinna zajišťovat záruční servis.

  5. Veškeré náklady na pozáruční servis prováděný na LVT nese zadavatel. LVT pozáruční servis zajistí nebo realizuje, použité komponenty a materiál budou vyúčtovány základnímu pracovišti (netýká se děkanátu, v tomto případě je servis hrazen z provozních prostředků fakulty).

  6. LVT FF UK podporuje následující produkty: WinXP/7, ve výjimečných případech, na starších strojích i Win2000/Vista (tyto produkty již ale neinstaluje) a MS Office2000-2010. Operační systém Linux podporován není, LVT povolí jeho instalaci v odůvodněných případech za podmínky, že stroj bude zabezpečen a bude mít správce, kterého schválí LVT. Za provoz linuxových strojů LVT neodpovídá, v případě nedostatečného zabezpečení je LVT oprávněna odmítnout připojení takového stroje do sítě.

  7. Operační systémy (OS) není možné získat v rámci multilicence Microsoft Select. OS musí být zakoupen s novým počítačem (tzv. OEM verze). Bez legálně zakoupeného OS není LVT oprávněna instalovat další aplikace.

  8. Ostatní software od Microsoft Select LVT na přání nainstaluje a vyúčtuje. Pořídí-li si pracoviště další software, který potřebuje k vědecké, výzkumné a pedagogické práci, LVT jej nainstaluje s podmínkou, že je aplikace pořízena legálně.

  9. LVT je oprávněna odmítnout nainstalovat software, jehož využití není zdůvodněno (hry, screensavery apod.) nebo software, který nebyl pořízen legálně.

  10. LVT je oprávněna odmítnout připojení počítače do sítě, v případě, že na něm není nainstalován Norton Antivirus. Na tento program má fakulta multilicenci a jeho instalaci provede LVT.