VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Harmonogram inventarizací na rok 2006

Inventarizace je zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a závazků a ověřování, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků vedených v účetnictví.

Skutečné stavy majetku a závazků se při inventarizaci zjišťují

  1. fyzickou inventurou u hmotného majetku

  2. dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru

Ukládám provedení inventarizací v těchto termínech:

Termín

Zajišťuje

1. peněžní prostředky v hotovosti (pokladna) a ceniny

31.03.

30.06.

2.10.

29.12.

ÚIK s pověřenou pracovnicí ekonomického odd.

2. operativní evidence majetku – odsouhlasení s účetním stavem

průběžně

finanční účetní a referentka správy majetku

– zápis o stavu majetku v účetnictví a OTE k 30.9.

do 16. 10.

3. proškolení inventarizačních komisí a předání inventurních soupisů

do 25.10

předseda ÚIK a referentka SM

4. fyzické inventury na všech pracovištích

– dílčí inventarizační komise předají Inventarizační zápis o provedení inventury včetně všech podpisů referentce správy majetku

.do 24.11.

ÚIK a DIK

5. zpracování závěrů z ukončených fyzických inventur

do 31.12

ÚIK a referentka SM

6. dokladové inventury (aktiva a pasiva)

.podle pokynů k roční závěrce

pracovníci, kteří se v rámci pracovního zařazení touto agendou zabývají.

7. Zásoby – publikace (edice), medaile (osobní odd.), event. další

10.1.07

odpovědní pracovníci a ÚIK

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Praha dne 14. 2. 2006