Tisková zpráva – Výstava „Samuel Beckett: život a dílo“ | “Samuel Beckett: The Life and the Work.” An Exhibition.

Tisková zpráva – Výstava „Samuel Beckett: život a dílo“ | “Samuel Beckett: The Life and the Work.” An Exhibition.

Samuel Beckett (1906-1989), irský dramatik a prozaik a nositel Nobelovy ceny za literaturu by se 13. dubna dožil sta let. Spisovatel, který svou hrou Čekání na Godota způsobil doslova převrat na poli moderního divadla, a románovou trilogií Molloy, Malone umírá a Nepojmenovatelný položil a zároveň i otřásl základy postmoderní prózy, ve svém díle proslulým způsobem zachytil existenciální krizi soudobého člověka a odhalil až na kost samotné hranice umění. Pro Becketta byl ovšem stejně příznačný i nezaměnitelný černý humor.

Ačkoli Beckettova dramata a prozaické texty vehementně popírají, že by snad člověk mohl zjistit, kde je jeho místo ve světě, a jakkoli ovlivnit okolní dění, spisovatel sám se po celý život v tomto dění angažoval: za druhé světové války byl aktivním účastníkem francouzského protifašistického odboje a za dob Studené války poté soustavně podporoval disidenty ve východní Evropě. V roce 1982 napsal pro tehdy uvězněného Václava Havla hru Katastrofa ; toto drama bylo inscenováno na Avignonském divadelním festivalu, oba spisovatelé spolu později korespondovali a Havel vyjádřil svůj dík mimo jiné i tím, že Beckettovi věnoval svou hru Chyba .

Velvyslanectví Irska ve spolupráci s Kabinetem irských studií FFUK k tomuto významnému výročí pořádá výstavu o Beckettově životě a díle . Tuto putovní výstavu iniciovala irská vláda; na své pouti evropskými městy se výstava zastaví v pražském Karolinu od 10. do 19. dubna.

Otevírací doba výstavy: všední dny od 10 do 18 hod. Vstup volný. Adresa: Univerzita Karlova – Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1.

Bližší informace: Markéta Ivanova, Velvyslanectví Irska, tel. 257 530 061-4, e-mail marketa.ivanova @ dfa.ie

 

13 April marks the centenary of Samuel Beckett (1906-1989), Irish playwright, prose writer and Nobel Prize laureate. Beckett created a proper revolution in modern theatre by his play Waiting for Godot ; in his trilogy of novels Molloy, Malone Dies and The Unnamable he laid the foundations of postmodern fiction, typically shaking them at the very same time. His work poignantly captures the existential crisis of modern humankind and lays bare the very limits of art. However, a unique brand of dark humour is another defining characteristic of all that Beckett wrote.

Despite the fact that Beckett’s plays and prose vehemently deny any possibility of finding out about one’s situation in the world and being engaged in its affairs, Beckett as an individual has consistently engaged in these. He was an active member of the French Resistance movement during World War II, and was a staunch supporter of dissidents in Eastern Europe. In 1982 he dedicated Catastrophe to Václav Havel who had been imprisoned in Czechoslovakia; the play was produced at the Avignon Theatre Festival and gave rise to an eventual correspondence between the two authors. Havel expressed his gratitude to Beckett by dedicating his play Chyba (An Error) to him.

To mark this important anniversary, the Embassy of Ireland is going to host, in cooperation with the Centre for Irish Studies, Charles University, an exhibition entitled “Samuel Beckett: The Life and the Work.” The exhibit – commissioned by the Government of Ireland – will stop on its way through European cities in the Prague Karolinum from 10 till 19 April.

Opening Hours of the Exhibition: 10 AM – 6 PM on weekdays. Free entry. Address: Univerzita Karlova – Karolinum, Ovocný trh 3-5, Praha 1.

Further Information: available from Markéta Ivanova, Embassy of Ireland, tel. 257 530 061-4, e-mail: marketa.ivanova @ dfa.ie


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK