Tisková zpráva – Výsledky auditu internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na stránkách elektronického časopisu IKAROS

2. března 2006

V rámci výběrového semináře Informační audit na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK provedla skupina studentů pod odborným vedením audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Informační audit je moderním nástrojem správy a řízení sdílení informací a komunikace. Audit internetové prezentace jako jedna z jeho komponent přináší informace o efektivitě sdílení informací a komunikace zejména prostřednictvím internetových stránek a elektronické pošty. Výsledky auditu internetové prezentace mohou být využity k úpravě nedostatků stávající prezentace nebo k vytvoření nové.

Základní zjištění a doporučení, aniž by byl narušen interní charakter závěrečné zprávy z auditu, byla dnes zveřejněna v novém čísle elektronického časopisu o informační společnosti – IKAROS. Slabou stránkou internetové prezentace FF UK je především zatímní neexistence jednotného vizuálního stylu fakulty vč. loga, mezi silné stránky naopak patří uživatelský přístupný formát pro tisk, informace o aktualizaci a rozlišení na cílové skupiny uživatelů. Výsledky auditu poslouží Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve zlepšování sdílení informací a komunikace, ke kterému trvale směřuje.

Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení viz http://www.ikaros.cz/node/3217

Elektronický časopis o informační společnosti – IKAROS viz http://www.ikaros.cz

Michaela Dombrovská, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 251 080 380, michaela.dombrovska@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK