Tisková zpráva – Úspěšní absolventi Evropského kurzu konferenčního tlumočení 2005/2006 a držitelé mezinárodního certifikátu The European Masters´ in Conference Interpreting.

Tisková zpráva – Úspěšní absolventi Evropského kurzu konferenčního tlumočení 2005/2006 a držitelé mezinárodního certifikátu The European Masters´ in Conference Interpreting.

V letošním akademickém roce proběhl již pátý běh dvousemestrálního postgraduálního kurzu CŽV Evropského kurzu konferenčního tlumočení (26 týdnů, více než 600 hodin přímé výuky) pořádaného ve spolupráci s Evropským parlamentem, DG SCIC Evropské komise a konsorciem prestižních evropských tlumočnických univerzit, jehož je Univerzita Karlova v Praze členem. Kurz absolvovalo a závěrečné zkoušky před mezinárodní komisí (tlumočení simultánní, konsekutivní a z listu) úspěšně složilo prozatím 8 účastnic kurzu. Při slavnostním zakončení kurzu dne 27. 6. 2006 v Malé aule Karolina převezmou nejen Evropský certifikát “ European Masters´in Conference Interpreting „, ale také Osvědčení o rekvalifikaci dle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb. “ Konferenční tlumočník pro evropské struktury „.

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – garantka kurzu, Ústav translatologie FFUK
Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka pro studium FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK