Tisková zpráva – Tři studenti Filozofické fakulty laureáty Bolzanovy ceny

Dne 19. prosince rektor Univerzity Karlovy v Praze udělil třem studentům Filozofické fakulty Bolzanovu cenu za magisterské práce. Oceněna byla Mgr. Veronika Balíčková z oboru pedagogika za práci „Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení (jako inspirace pro řešení současných problémů v českém školství)“, Mgr. Vojtěch Malínek z oboru český jazyk a lietratura – historie za práci „Zdeněk Kalista jako literární kritik“ a Mgr. Nina Vozková z oboru sinologie za její práci „Hnewo Teyy – posvátná kniha Nuosuů“.

Bolzanova cena se uděluje studentům univerzity v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních. Při jejich posuzování se hodnotí originalita myšlenky, přínos pro rozvoj poznání, obsahová a formální kvalita a metodická vyspělost. Letos bylo nominováno celkem 37 prací, z toho šest za Filozofickou fakultu. Všech 18 oceněných studentů získalo diplom a peněžitou odměnu.

Jméno Bernarda Bolzana (1781 – 1848) nese cena díky patnáctileté pedagogické činnosti významného matematika a filozofa na Univerzitě Karlově na počátku 19. století.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK