Tisková zpráva – Studentské sympozium BOBCATSSS 2007 letos v Praze na téma Marketing informačních služeb

22. ledna 2007

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK ve spolupráci s Hochschule der Medien ve Stuttgartu pořádá ve dnech 29. – 31. ledna 2007 v Praze prestižní mezinárodní studentské sympozium BOBCATSSS, které je každoročně pořádáno pod záštitou EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research), a to vždy dvěma knihovnicko-informačními školami z různých evropských zemí. Sympozium je určeno zejména pro studenty a profesionály z oblasti informačních služeb a knihovnictví.

Posláním letošního ročníku sympozia je pomoci knihovnám a dalším poskytovatelům informačních služeb vylepšit jejich pozici na informačním trhu. Sympozium si klade za cíl poskytnout přehled nových koncepcí a trendů i standardních marketingových nástrojů a postupů.

Nad sympoziem BOBCATSSS 2007 převzali záštitu rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Filozofická fakulta UK je jedním z nejvýznamnějších partnerů celé akce.

Více informací, včetně programu, najdete na stránkách sympozia http://www.bobcatsss.org/ nebo na http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=1964 .

Kontakt:Kateřina Pojerová
Organizační tým BOBCATSSS 2007
E-mail: katerina.pojerova@ff.cuni.cz
Tel.: 221 619 296Newsletter FF UK

Newsletter FF UK