Tisková zpráva – Společný ples Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty

21. února 2006

Vážení vyučující,
Vážení studenti,
dovolte, abychom Vás pozvali na společný ples Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty, který se koná ve čtvrtek 9. března 2006 od 19.30 v Paláci Žofín.
Ples pořádá Studentská rada FF UK a Spolek studentů, absolventů a přátel MFF Matfyzák.
Bude pro Vás připraven pestrý program ve třech sálech. K tanci zahraje Velký taneční orchestr Ladislava Bareše a pro milovníky latinskoamerických rytmů skupina Atarés. Později bude program laděn stále více rockově – vystoupí Sdružení rodičů a přátel Ropy a po půlnoci Sunflower Caravan, zahrají také studentské kapely z obou fakult.
Z doprovodného programu můžeme zmínit divadelní vystoupení, zajímavou tombolu, předtančení nebo vystoupení mažoretek i s výukou.
Podrobnější informace o programu a pokyny pro rezervaci vstupenek najdete na stránkách plesu http://ples.matfyz.cz .Za organizátory zdravíJakub Bachtík
Studentská radaStudentská rada FF UK
nám. Jana Palacha 2
Praha 1; 116 28
web: strada.ff.cuni.cz

e-mail: sr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK