Tisková zpráva – Přednášky Prof. Dr. Wolfganga Isera

Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK

pořádá dvě přednášky čelního představitele současné literární vědy, zakladatele tzv. Kostnické školy recepčních studií,

Prof. Dr. Wolfganga Isera

 

CULTURE: A RECURSIVE PROCESS

Kultura – proces se zpětnou vazbou

Základní otázka dnes již nezní „Co je kultura?“, ale „Proč je kultura?“ Abychom dokázali kulturu popsat funkcionálně, musíme přijmout mezi dnešními antropology rozšířené pojetí člověka jako „nedokonalého zvířete“ (Clifford Geertz), bytosti, která není spojena s žádným přírodním prostředím a místo toho se určuje v protikladu k prostředí entropickému. Protože se entropie vymyká poznání, lze ji udržet pod kontrolou jen ve smyčkách zpětných vazeb – pomocí interakcí mezi lidmi a kulturou. Tak se entropické prostředí transformuje v proces, který vede k rozvoji kultury. Pokud chápeme kulturu jako lidmi vytvořené životní prostředí, musí být nutně strukturována jejich podněty.

Přednáška se bude konat v úterý 25. dubna 2006 od 14.30 v posluchárně č. 300, ve 3. poschodí hlavní budovy FF UK, nám J. Palacha 2, Praha 1. Bude proslovena anglicky, ale k dispozici bude i německý text. Diskuse bude probíhat v angličtině a němčině, kratší dotazy můžeme tlumočit z češtiny.

 

ERASING NARRATION:

 

SAMUEL BECKETT“S MALONE DIES AND TEXTS FOR NOTHING

 

Vymazat vyprávění:

Malone umírá a Texty pro nic Samuela Becketta

Přednáška se bude konat ve středu 26. dubna 2006 od 14.30 v posluchárně č. 104, v 1. poschodí hlavní budovy FF UK, nám. J. Palacha 2, Praha 1. Bude proslovena anglicky. Diskuse bude probíhat v angličtině, kratší dotazy můžeme tlumočit z češtiny.

 

Těšíme se na hojnou účast.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK