Tisková zpráva – Předání španělského Řádu Isabely Katolické absolventům Filozofické fakulty dne 12. prosince 2006.

Dne 12. prosince 2006 se ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy za účasti velvyslanců iberoamerických zemí, akademické obce a dalších hostů konalo pod záštitou rektora UK slavnostní předání španělského Řádu Isabely Katolické čtyřem předním odborníkům České republiky v oblasti hispanistiky, dějin a výtvarného umění Španělska a hispanoamerických zemí. Vysoké vyznamenání, udělované králem Juanem Carlosem, převzala z rukou velvyslance Španělska p. Antonia Pedauyé y González ředitelka Ústavu románských studií naší fakulty prof. PhDr. Anna Housková, CSc., spolu s Prof. PhDr. Pavlem Štěpánkem, Ph.D., doc. PhDr. Vlastou Hlavičkovou, CSc., a PhDr. Bohumilem Baďurou, CSc. Všichni vyznamenaní jsou absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Slavnostní proslovy, v nichž byl vyzdvihnut přínos oceněných pro šíření španělského jazyka, literatury, dějin a kultury, pronesli rektor UK Václav Hampl, proděkan FF UK Albert Kubišta, děkanka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze Dana Zadražilová, děkan FF Univerzity Palackého Ivo Bartečka a velvyslanec Antonio Pedauyé y González.

Anna Mištinová
Foto: Pražský deník


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK