Tisková zpráva – Nové databáze časopisů PIO a PAO

4. dubna 2007

Filozofická fakulta UK získala od 2. dubna 2007 licenci k databázi PERIODICALS INDEX ONLINE (PIO) a PERIODICALS ARCHIVE ONLINE (PAO). Akademické obci se tím otvírá přístup k mnoha titulům světových humanitních a společenskovědních časopisů.

Periodicals Index Online (dříve Periodicals Contents Index) je bibliografická databáze článků z více než 4.700 titulů časopisů ve 40 jazycích publikovaných od roku 1665 do roku 1995. Poskytuje tedy miliony článků ze 37 oborů humanitních a společenských věd uveřejněných za více než 300 let.

Periodicals Archive Online (dříve PCI Full Text) obsahuje digitalizované plné texty kompletních běhů více než 400 titulů humanitních a společenskovědních časopisů z období let 1802 až 1995.

PAO je ideálním doplňkem k plnotextové databázi JSTOR, ke které má FF UK také licenční přístup. Překryv mezi PAO a JSTOR je jen asi 7%. Bibliografická databáze PIO obsahuje odkazy na plné texty jak v PAO, tak v JSTOR.

Výchozí adresa pro přístup do PAO je http://pao.chadwyck.co.uk/ . Pro paralelní vyhledávání v PIO/PAO je to adresa http://pio.chadwyck.co.uk/ . Zde jsou také dispozici odkazy do JSTOR.

Licence trvá do 1. dubna 2008 a je omezena na rozsah IP adres FF UK:
195.113.0.224-195.113.0.255,
195.113.15.128-195.113.15.255,
195.113.52.0-195.113.55.255

Kontakt:Albert Kubišta
Proděkan pro informační zdroje
tel. 221 619 296
e-mail: albert.kubista@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK