Tisková zpráva – Kolokvium ‚O smyslu komparatistiky‘

Tisková zpráva – Kolokvium „O smyslu komparatistiky“

Ve středu 15. 2. se na půdě FF UK konalo kolokvium Literatura národů a kulturních regionů (O smyslu komparatistiky), které pořádala redakce časopisu Svět literatury a Ústav české literatury a literární vědy FF UK. Za účasti více než čtyřiceti fakultních pedagogů, studentů doktorských i magisterských programů a odborníků z dalších akademických pracovišť se čtyři hodiny diskutovalo o pojetí národních i nadnárodních literárních dějin, o funkci kánonů, o možnostech, přínosech a metodách komparativních studií. Vstupní úvahově pojaté referáty přednesli prof. Vladimír Svatoň (ÚČLLV FF UK), prof. Dalibor Tureček (FF JČU), doc. Petr Bílek (ÚČLLV FF UK), doc. Pavel Janoušek (ÚČL AV ČR) a doc. Miroslav Petříček (ÚFaR FF UK). Cílem diskuse bylo ozřejmit si a formulovat metodologické, ale i praktické pojetí výuky komparatistiky na FF UK. Diskuse zřetelně ukázala, že odborný potenciál fakultních pedagogů umožňuje rozvoj tohoto oboru v šíři tematických i metodologických celků, a to jak pro potřeby výuky oboru komparatistika, tak pro potřeby výuky v rámci jednotlivých oborů národních literatur. Ukazuje se, že komparatistika je schopna poskytnout polyfonní prostor pro cesty nad rámec tradičně chápané filologie a že tento prostor otevírá cestu pro obecné otázky, které stojí před soudobým uvažováním o literatuře a její akademické výuce. Proneseným příspěvkům bude věnováno zvláštní číslo Světa literatury a budou zohledněny při přípravě nové akreditace magisterského studia komparatistiky.

doc. Petr Bílek, ředitel ÚČLLV FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK