Tisková zpráva – FF UK je nejlepší ve výuce cizích jazyků

2. února 2006

Lidové noviny zveřejnily dne 2. února 2006 výsledky hodnocení výuky cizích jazyků na vysokých školách, ze kterého s velkým náskokem vyšla vítězně Filozofická fakulta UK. Hlavním hodnotícím faktorem se stala tzv. „hloubka studia“, tj. podíl magistrů. FF UK podle výsledků hodnocení netrpí ani výrazným či největším převisem uchazečů, což je zdůvodněno vysokou mírou specializace a odbornosti výuky cizích jazyků na FF UK.

Mgr. Aleš Novák
Asistent děkana


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK