Tisková zpráva – Dar Kyperské republiky Univerzitě Karlově – studijní sbírka starožitností

Tisková zpráva – Dar Kyperské republiky Univerzitě Karlově – studijní sbírka starožitností

Kyperská republika daruje Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze unikátní sbírku kyperských starožitností pro potřeby výuky v Ústavu pro klasickou archeologii. Dar bude slavnostně předán v pondělí 21. května v 11:00 hod v budově FF UK v Praze. Dar osobně přiveze a do rukou děkana FF UK Michala Stehlíka předá sekretář Ministerstva dopravy a veřejných prací Kyperské republiky pan Michael Constantinides spolu s Dr. Pavlosem Flourentzosem, ředitelem Správy starožitností Kyperské republiky. Slavnostního aktu se dále zúčastní velvyslanci Kyperské republiky pan Stavros Amvrosius a velvyslanec Řecka pan Vassilios Ikossipentarchos, jakož i prorektor Univerzity Karlovy v Praze prof. Mojmír Horyna. Dar představuje cenný příspěvek pro výuku starověké archeologie.

Po slavnostním podpisu smlouvy o předání sbírky se bude konat přednáška s videoprojekcí o nejnovějších archeologických objevech na Kypru a zejména o nálezu sarkofágu s homérskými náměty v Paleopafu. Přednášku přednese absolvent Univerzity Karlovy dr. Pavlos Flourentzos. Po přednášce následuje tisková konference, ve které dr. Flourentzos zodpoví případné dotazy týkající se archeologie a památek na Kypru .


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK