Informační vzdělávání dětí je předpokladem pro jejich budoucí (nejen) profesní uplatnění

25. září 2006

V minulém týdnu proběhl na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze další ročník odborného semináře o informačním vzdělávání s mezinárodní účastí IVIG 2006 – informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí, tentokrát zaměřený na spolupráci pedagogů a knihovníků/informačních pracovníků. „Knihovní a ještě více informační věda jsou obory, které lákají stále více studentů. Máme velký zájem také o rozvoj informačních kompetencí pedagogů, kteří jsou důležitými aktéry v přípravě dětí i dospělých k práci s informacemi. Rozvoj informačních kompetencí u dětí je klíčový a je zatím stále podceňován, ve spolupráci s pedagogy se to budeme snažit změnit,“ říká Richard Papík, ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. K tomu by měla přispět spolupráce knihoven a informačních center škol a univerzit s veřejnými knihovnami a zejména pak s pedagogy a vedením vzdělávacích institucí.

Zkušenosti ze severských zemí přednesla Pieta Eklund z Högskolan i Boras, největšího centra knihovní a informační vědy ve Švédsku. „Ve Švédsku a všech severských zemích žáci i studenti tradičně využívají rovněž veřejné knihovny a naši studenti v rámci své přípravy získají i základní pedagogickou průpravu,“ říká Pieta Eklund. Podle ní trend směřuje k propojování knihoven ve sdílení informačních zdrojů, ale zároveň decentralizaci pokud se jedná o kontakt s klienty. Rozvoj zejména informační vědy provází neustálé hledání rovnováhy mezi teorií a praxí, v oblasti informačního vzdělávání je důraz kladen na obsah, nikoliv na informační a komunikační technologie.

Semináře se zúčastnil také Milan Špála, jeden z nestorů informační vědy v České republice. Hovořil zejména o nutnosti vytvořit pro knihovny v rámci vzdělávacích institucí takové zázemí, které jim umožní se procesu rozvoje informačních kompetencí podílet. Podpora informačního vzdělávání je klíčová také pro zaměstnavatele, ať už z veřejného či soukromého sektoru. Kvalitní příprava na základním a středním stupni školního vzdělávání snižuje nutnost dodatečných nákladů na rozvoj základních kompetencí zaměstnanců. „Tady vidíme možnosti především ve spolupráci zaměstnavatelů a vysokými školami a univerzitami. Nebráníme se tomu slyšet, jaké kompetence v oblasti práce s informacemi zaměstnavatelé u svých zaměstnanců potřebují a v čem jim tak můžeme při přípravě kurzů vyjít vstříc. My pak můžeme dále působit na školy střední a základní tím, že se budeme snažit stanovit určité požadavky pro vysokoškolské studium i v oblasti informačních kompetencí. Nedostatky vysokoškolských studentů ukázal rovněž pilotní průzkum, který jsme provedli v minulých letech. Spolupracujeme s knihovníky a informačními pracovníky na všech stupních a společně hledáme argumenty pro vedení škol,“ říká Ludmila Tichá, hlavní organizátorka semináře a vedoucí komise IVIG Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Informační vzdělávání je nástrojem k uplatnění jedince a k odstranění nerovností a bariér v informační společnosti a je jednou z priorit Státní informační a komunikační politiky ČR. Pořadatelem semináře je každoročně Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a občanským sdružením SPRIG.

Michaela Dombrovská,
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
michaela.dombrovska @ ff.cuni.cz

Více ke komisi IVIG viz http://www.ivig.cz/

Více k IVIG 2006 viz http://www.sprig.cz/ivig2006

Foto: Auditorium semináře IVIG 2006, vpravo vepředu hlavní organizátorka Ludmila Tichá (AKVŠ ČR)


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK