info.ff.cuni.cz-dok-org-tisk-2006-tz0206.php

Tisková zpráva Moderní metody výzkumu ve starém Egyptě 6. února 2006 Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě vyhledává a aplikuje nejnovější přírodovědné a geoinformatické metody, které výrazně rozšiřují možnosti archeologického výzkumu na obou jeho koncesích, v Abúsíru i el-Hajezu (v Egyptě). Jednou z těchto metod je i satelitní snímkování pyramidových polí. Satelitní snímek zahrnuje území o rozloze ca. 65 km2. Umožňuje tak nejen spatřit poměrně rozsáhlé zkoumané území v celku, ale i rozlišit časoprostorové vztahy jednotlivých struktur a rozpoznat některé dosud neobjevené stavby a naznačit tak cíl dalšího detailního průzkumu. Vzhledem k nemožnosti užití letecké fotografie (Abúsír se nachází poblíž vojenského pásma) je satelitní snímkování rovněž jediným způsobem, jak rozlišit starověké cesty, kterými kdysi na pohřebišti probíhal veškerý provoz. Satelitní snímky Abúsírské nekropole, pořízené a interpretované zejména díky aktivitám doc. Miroslava Bárty a ing. Vladimíra Brůny, jsou v egyptské archeologii ojedinělé svým rozsahem (zabírají starověkou nekropoli jako celek) tak rozlišením a tedy detaily, které ukazují. Družicové snímkování oblasti El-Hajezu přináší nové a dosud neznámé poznatky nejen o aktuálním stavu archeologických památek z pozdní doby římské a křesťanského osídlení (např. el Riz), ale zásadním způsobem přispívají především k poznání struktury starověkého osídlení. Jedná se hlavně o městské a venkovské osídlení a systém jejich zavlažování, tzv. manaváry. Družicové snímky také přinášejí nový pohled na strukturu komunikací v dané oblasti. Také pro tuto oblast platí, že tento druh prospekce se využil poprvé a znamená zásadní přínos pro formulování dalších směrů archeologického průzkum lokalit z doby římské. Více informací viz http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=doc:satfotolang=cs

/ Satelitní snímek el-Hajezu viz http://egypt.geolab.cz/zoom/ba_1.htm Mgr. Renata Landgráfová, Český egyptologický ústav FF UK, 224491397, renata.landgrafova @ ff.cuni.cz
/ Dr. Jiří Musil, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, 224491407, jiri.musil @ ff.cuni.cz
/ Detail satelitního snímku
/ s pyramidovými komplexy panovníků
/ 5. dynastie v Abúsíru “
/ Foto 1:
/ Detail satelitního snímku
/ s pyramidovými komplexy panovníků
/ 5. dynastie v Abúsíru
/ Detail satelitního snímku;
/ v oblasti vpravo nahoře zelená plocha,
/ pozůstatek starověkého rybníka.
/ Vlevo dole část rozsáhlých pohřebišť jižního Abúsíru.“
/ Foto 2:
/ Detail satelitního snímku;
/ v oblasti vpravo nahoře zelená plocha,
/ pozůstatek starověkého rybníka.
/ Vlevo dole část rozsáhlých pohřebišť jižního Abúsíru.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK