091119

Vědecká rada FF UK v Praze vydala prohlášení k aktuální situaci českého vysokého školství

 

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze sdílí znepokojení týkající se situace vyvolané událostmi na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zároveň odmítá nebezpečnou generalizaci na celé prostředí vysokých škol v České republice. Považuje za nezbytné, aby byly uplatněny všechny možnosti řešení, jež přitom ovšem vycházejí z principu autonomie a samosprávnosti vysokých škol.

Jsme přesvědčeni, že současné nastavení systému terciárního vzdělávání v České republice umožňuje řešení této situace, ve které nespatřujeme důsledek selhání systému, ale nesprávné jednání jednotlivců či nečinnost odpovědných osob. Akademická půda musí i nadále představovat autonomní prostředí pevných etických zásad a zároveň principů otevřeného jednání.

Vědecká rada schválila toto usnesení jednomyslně.

V Praze dne 19. 11. 2009


Přítomní členové Vědecké rady FF UK v Praze

prof. PhDr. Václav Bok, CSc., prof. PhDr. František Čermák, DrSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. , doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Vilém Herold, CSc., doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., prof. PhDr. Anna Housková, CSc. , doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., doc. Dr. Ing. Jana Klečková, prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc., prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK