090101

Vyšlo třinácté číslo odborného elektronického časopisu ČLOVĚK, jednoho z profilových periodik Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

1. ledna 2009

Vyšlo třinácté číslo odborného elektronického časopisu ČLOVĚK, časopisu určeného studentské vědě napříč obory. ČLOVĚK nabízí především studentům prostor k publikacím a vzájemnému srovnání výsledků jejich práce. Podporovány jsou zvláště příspěvky interdisciplinárního charakteru z oblasti humanitních a společenských věd. V současné době se na vydávání ČLOVĚKA podílí již dvanáct ústavů a kateder FF UK. Nové číslo časopisu ČLOVĚK vyšlo 15. prosince 2008 a je k dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz.

Ve třináctém čísle by neměla pozornosti čtenáře uniknout studie Časopis SSSR na strojke jako pramen ke studiu témat sovětské meziválečné propagandy. Autor, historik Jan Lomíček, v ní za pomoci textu a názorného fotografického materiálu přiblížil prostředky, kterými prezentovala sovětská propaganda svůj režim ve světě. V profilujícím rozhovoru odtajňuje bohatství informační a knihovní vědy ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví UK FF PhDr. Richard Papík PhD. Zajímavou sondu do lingvistických metod, jež užívají slovenští psychiatři v českém prostředí, přináší článek Lucie Satinské. Moderní perskou prózu na pozadí společenských změn za vlády rodu Pahláví v Íránu osvětluje zase odbornice na perskou kulturu a literaturu Zuzana Kříhová. Do tajů náboženství mayského poklasického období nás ve svém článku zasvěcujemladáiberoamerikanistka Zuzana M. Kostićová. Poslední číslo ČLOVĚKa obsahuje i recenze nové literatury jako např. knih Právní symbolismus: o právu, času a evropské identitě nebo monografie o životě a díle českého skladatele Karla Reinera, jakož i mnoho dalšího poutavého čtení.

Mgr. Tomáš Kavka

zástupce šéfredaktora pro PR a propagaci

kavka@stred.org


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK