081114

Filozofická fakulta UK udělila pamětní stříbrnou medaili in memoriam českému asyriologovi prof. PhDr. Luboru Matoušovi

 

V pátek 14. 11. 2008 proběhlo slavnostní předání pamětní stříbrné medaile in memoriam panu prof. PhDr. Luboru Matoušovi (2. 11. 1908 – 2. 4. 1984). Děkan filozofické fakulty UK v Praze udělil medaili při příležitosti stého výročí narození tohoto našeho předního asyriologa jako ocenění jeho odborné vědecké i pedagogické činnosti na půdě Univerzity Karlovy v Praze.

 

Prof. Lubor Matouš se zabýval zejména akkadským jazykem a literaturou, překlady sumerských a akkadských literárních památek a edicí asyrských textů objevených Bedřichem Hrozným. Věnoval se též interpretaci textů právních a hospodářských a studiu dějin starověké Mezopotámie. Byl však nejen mezinárodně uznávaným vědcem, ale také přesvědčeným demokratem, což dokázal v bojích druhé světové války. V roce 1939 vstoupil do československé vojenské jednotky, která se zformovala ve Francii. S touto jednotkou se posléze dostal do Británie. Na frontu se vrátil v roce 1944 a účastnil se bojů o Normandii. Při obléhání pevnosti Dunkerque byl těžce raněn a do Prahy se vrátil až v roce 1946, kdy nastoupil na Filozofickou fakultu UK v Praze jako asistent semináře Bedřicha Hrozného. V roce 1952 byl jmenován docentem a 1955 profesorem klínopisného bádání a dějin starého Orientu, na fakultě působil do odchodu do penze v roce 1973.

Praha 14. 11. 2008

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK