080530

Archeologický atlas pravěké Evropy oceněn jako nejlepší kniha z humanitních oborů na Univerzitě Karlově v roce 2007

Rektor Univerzity Karlovy v Praze Václav Hampl udělil ocenění za nejlepší knihu z oboru

humanitních věd v roce 2007 autorům Archeologického atlasu pravěké Evropy. Cenu během

zasedání celouniverzitní vědecké rady dne 29. května převzal docent Lubomír Košnar

z Ústavu pro pravěk a ranou dobu pravěkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Výjimečný projekt inicioval profesor Miroslav Buchvaldek, jenž se však nedožil ani jeho

vydání, ani ocenění. Na projektu spolupracovali odborníci z Ústavů pro pravěk a ranou dobu

dějinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Materiály pro publikaci dodávali

odborníci z celé Evropy v průběhu let 1995-2003. Dvousvazková kniha podává přehled

vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur a nalezišť po celé Evropě. První svazek obsahuje

27 velkých barevných a skládacích map s rozšířením kultur v Evropě, jež jsou děleny na

časové úseky od paleolitu po dobu laténskou. Svazek druhý obsahuje přes osm set malých

map s rozšířením kultur a významnými nalezišti v jednotlivých, abecedně členěných zemích

Evropy. Čtenáři zde naleznou hlavní principy datování, rejstříky názvů kultur a nalezišť a

zejména kompletní seznam odkazů na literaturu k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je

určený pro odborníky, vysokoškolské studenty i zájemce o archeologii z řad širší veřejnosti.

Archeologický atlas pravěké Evropy, Buchvaldek, Miroslav – Lippert, Andreas –

Košnar, Lubomír, Praha: Karolinum 2007.

 

Aleš Novák, Ph.D.

Vedoucí oddělení vědy FF UK

Praha 30. 5. 2008

ales.novak@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK