VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 13/2010 – Harmonogram akademického roku 2010/11 – AKTUALIZOVÁNO DLE OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2011

Opatření děkana č. 4/2011 – Změna Harmonogramu akademického roku 2010/11 (Opatření děkana 13/2010)

Bakalářské a magisterské studium

Zahájení akademického roku

29. 9. 2010

Imatrikulace

6. a 7. 10. 2010

od

do

Výuka v zimním semestru

4. 10. 2010

7. 1. 2011

Zápis do IS

4. 10. 2010 10.00 h.

29.10. 2010 18.00 h.

Vánoční prázdniny

23. 12. 2010

2. 1. 2011

Zkouškové období

10. 1. 2011

18. 2. 2011

Výuka v letním semestru

21. 2. 2011

20. 5. 2011

Zápis do IS

14. 2. 2011 10.00 h.

18.3.2011 18.00 h.

Zkouškové období

23. 5. 2011

1. 7. 2011

Letní prázdniny

4. 7. 2011

4. 9. 2011

Zkouškové období

5. 9. 2011

27. 9. 2011

Konec akademického roku

30. 9. 2011

Den otevřených dveří je stanoven na 8. 1. 2011.

Rektorský den je stanoven na 18. 5. 2011.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2010/2011 jsou zveřejněny na úřední desce fakulty, na vývěsce před studijním oddělením a na http://www.ff.cuni.cz/

Termíny SZZK bakalářských a magisterských jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech a na úřední desce fakulty.

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2010

únor 2011

23. 5. 2011 – 10. 6. 2011

20. 6. 2011 – 1. 7. 2011

5. 9. 2011 – 16. 9. 2011

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

7. 2. 2011

18. 2. 2011

30. 5. 2011

10. 6. 2011

20. 6. 2011

1. 7. 2011

5. 9. 2011

16. 9. 2011

Státní zkouška magisterská – SZZK

31. 1. 2011

11. 2. 2011

30. 5. 2011

10. 6. 20111

12. 9. 2011

23. 9. 2011

SZZK – Učitelství pro střední školy

20. 1. 2011 a 21.1. 2011

12. 5. 2011 a 13. 5. 2011

8 .9. 2011 a 9. 9. 2011

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

únorový termín do 14.1.2011

červnový termín (30. 5. – 10. 6.) do 30. 4. 2011

červnový termín (20. 6. – 1. 7.) do 27. 5. 2011

zářijový termín do 30.7.2011

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

únorový termín do 15. 12.2010

červnový termín (30. 5. – 10. 6.) do 30. 4. 2011

červnový termín (20. 6. – 1. 7.) do 27. 5. 2011

zářijový termín do 30.7.2011

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

lednový termín do 15. 12. 2010

květnový termín do 15. 4. 2011

zářijový termín do 30. 6. 2011

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2011

listopadový termín do 31. 8. 2011

Zadání bakalářských a diplomových prací na základní součásti

nejpozději rok před obhajobou bakalářské či diplomové práce

Magisterské a bakalářské promoce

1., 2.,15. a 16. 12. 2010

13., 14., 20. a 21. 4. 2011

1., 2., 6. a 7. 9. 2011

Předpokládaný termín pro konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2011/2012

talentové zkoušky: 14., 21., 28.5.2011

oborové zkoušky: 30. 5. – 17. 6. 2011

náhradní termín: 27. 6. – 29. 6. 2011

Slavnostní zahájení ak. roku děkanem FF UK v aule č. 131 se koná dne 4.10. 2010 v 9 hodin.

Doktorské studium


Zápis do studia nově přijatých studentů

20. 9. 2010 9.00 – 15.00

22. 9. 2010 10.00 – 18.00

Zahájení akademického roku

29. 9. 2010

Zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia

4. 10. 2010 10.00 – 29. 10. 2010 18.00

Odevzdání vyplněných ISP studentů zapsaných do 1. ročníku studia

do 29. 10. 2010

Vrácení hodnocení studenta za akademický rok 2009/2010 vyplněného oborovými radami

do 29. 9. 2010

Zápis do IS studentů zapsaných do 1. ročníku studia

21. 2. 2011 10.00 – 18. 3. 2011 18.00

Odevzdání disertační práce studentů 8. ročníků studia

do 31. 3. 2010

Doktorské promoce

20. 10. 2010, 3. 3. 2011

Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2011/12

9. – 10. 6. 2011

Konec akademického roku

30. 9. 2011

Slavnostní zahájení ak. roku děkanem FF UK v aule č. 131 se koná dne 4.10. v 9 hodin

V Praze dne 20. 5. 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)

Poznámky


1

Na základě odůvodněné žádosti příslušné základní součásti je možné stanovit termíny magisterských SZZK také na týden 20. – 24. 6. 2011.