VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 9/2009 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2009/2010

  1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatřením.

  2. Nahlížení bude umožněno následujícími způsoby:

    1. uchazečům, kteří postoupili ke 2. kolu přijímací zkoušky, v době jejího konání dle harmonogramu příslušných kateder a ústavů;

    2. uchazečům, kteří nepostoupili do 2. kola přijímací zkoušky a uchazečům, kteří se účastnili jednokolové přijímací zkoušky; tito mohou nahlížet dne 9. června 2009 od 9-12 a od 13-16 a dne 10. června 2009 od 9-12 na příslušných katedrách a ústavech;

    3. uchazečům, kteří zaznamenávali odpovědi na skórovací list (oranžový), požádají-li písemně referát přijímacího řízení o kopii tohoto listu, v kanceláři 127.

  3. Vedoucí základních součástí fakulty písemně sdělí do 11. května 2009 na referát přijímacího řízení místnost a jména pracovníků, zajišťujících nahlížení uchazečů.

  4. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí základních součástí fakulty a jimi pověření pracovníci.

Nedílnou součástí tohoto opatření je Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů vypsaných do 15. 5. 2009.

V Praze dne 23. dubna 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

příloha:

Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů s datem podání přihlášek do 15.5.2009 (příloha k Opatření děkana č. 8-11/2009 k organizaci přijímacího řízení 2009/2010)

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)