VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 6/2010 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2010/2011

S ohledem na administrativní změny při vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v akad. roce 2009/10 stanovuji pro akademický rok 2010/2011 následující:

  1. Úspěšné absolvování výběrového řízení na úrovni ústavu/katedry nezakládá automaticky nárok na stipendium LLP/Erasmus.

  2. „Studentoměsíce“ garantované RUK budou studentům přiděleny na základě celofakultního výběrového řízení, jehož výsledky budou uchazečům oznámeny nejpozději 1.5. 2010. Celofakultní výběrové řízení provede podle kriterií uvedených v bodech 3 a 4 opatření fakultní koordinátor LLP/Erasmus a schválí jej proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy. Budou-li po podpisu grantové smlouvy mezi NAEP a EK RUK na přelomu června a července k dispozici prostředky nad rámec prostředků rektorátem předem garantovaných, budou z nich přidělena stipendia dle pořadí v předchozím řízení. Totéž platí v případě, že děkan rozhodne o poskytnutí prostředků ze stipendijního fondu na tento účel.

  3. Při výběru budou upřednostněni studenti magisterských a doktorských studijních programů před studenty programů bakalářských.

  4. V případě potřeby dalšího kriteria výběru budou studenti vybráni na základě numerické úspěšnosti studia NÚS, viz čl.2 pravidel pro přiznávání stipendií na FF U(http://www.ff.cuni.cz/FF-7330-version1-stipendia.pdf). Kriterium druhu studijního programu bude nadřazeno numerické úspěšnosti studia.

  5. Studenti, kterým stipendium přiznáno nebude, mohou vyjet jako tzv. zero grant studenti, tedy bez finanční podpory.

V Praze dne 1.3.2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)