VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 16/2009 k čerpání finančních prostředků na mobility programu LLP/Erasmus na akademický rok 2009/10

Na základě informací z Evropské kanceláře, odboru pro zahraniční styky RUK o krácení požadovaných prostředků ze strany MŠMT ČR pro UK, že účelem čerpání přidělených finančních prostředků v kategorii mobility student – studijní pobyty v rámci programů LLP/Erasmus na akademický rok 2009/10 nemohou být zahraniční pobyty studentů FF UK financovány v plánovaném rozsahu, stanovuji následující:

  1. V důsledku těchto skutečností budou vydávána „Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia na podporu studia v zahraničí“ na maximálně 6 měsíců, a to s účinností od 1. 8. 2009.

  2. Vzhledem k tomu, že kvalifikační podmínky programu LLP/Erasmus umožňují, aby student realizoval svůj pobyt nebo jeho část v zahraničí bez finanční podpory (tzv. Zero Grant Student), doporučujeme studentům využívat dalších možností financovaní zahraničních pobytů.

  3. Vyběrové řízení na dosud neobsazená místa na letní semestr 2009/10 nebude provedeno (do odvolaní).

V Praze dne 1. 8. 2009

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)