VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 11/2010 k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2010/2011

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK http://www.cuni.cz/, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatřením.

 2. Nahlížení do materiálů lze umožnit všem uchazečům, kteří se účastnili přijímacího řízení 2010/2011, a to následujícím způsobem:

  1. uchazečům, kteří postoupili do 2. kola přijímací zkoušky (v případě dvoukolových přijímacích zkoušek), se nahlížení umožní v době jejího konání;

  2. ostatní uchazeči vyplní Žádost o nahlížení do materiálů přijímacího řízení, která je přílohou tohoto opatření; řádně vyplněnou a podepsanou žádost je třeba doručit na Referát přijímacího řízení nebo do Podatelny FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) a to k následujícím termínům:

   • bude-li žádost podána do 9. srpna 2010, nahlížení proběhne 23. srpna 2010 v době od 9.00 do 14.00 hod. na příslušných katedrách a ústavech;

   • bude-li žádost podána do 6. září 2010, nahlížení proběhne 20. září 2010 v době od 9.00 do 14.00 hod. na příslušných katedrách a ústavech.

   Žádost o nahlížení do materiálů musí obsahovat informaci o datu doručení Rozhodnutí děkana.

 3. Vedoucí základních součástí FF UK písemně sdělí do 30. června 2010 na Referát přijímacího řízení místnost a jména pracovníků zajišťujících nahlížení uchazečů v obou stanovených termínech.

 4. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí základních součástí FF UK nebo jimi pověření pracovníci.

Přílohou tohoto opatření je Žádost o nahlížení.

V Praze dne 22. dubna 2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)

Žádost o nahlížení