VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 10/2010 – k poplatkům a náhradám nákladů za rigorózní řízení k provedení čl. 6 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze

V návaznosti na znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty UK v Praze platného od 23.1.2010 stanovuji poplatky za rigorózní řízení následovně:

Výše poplatku činí:

  • 3.000 Kč v případě uznání disertační práce za práci rigorózní a státní doktorské zkoušky za ústní část rigorózní zkoušky

  • 9.000 Kč v ostatních případech

Poplatek je splatný formou převodu na bankovní účet č. 85631011/0100 pod variabilním symbolem 830005 nebo v hotovosti v pokladně fakulty na zúčtovací středisko č. 830005. Zaplacení prokazuje uchazeč doložením útržku složenky, kopií výpisu z účtu, nebo pokladním dokladem FF UK.

Administrativní náklady podle čl. 3, odst. 6., Rigorózního řádu se stanovují v paušální výši 1.000 Kč

Toto opatření nabývá účinnosti dne 22.4.2010.

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 26/2007.

Praha 22.4.2010

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)