VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 14/2008 – Harmonogram akademického roku 2008/2009

zpět

Do 1. 10. 2008 platí harmonogram ak. roku 2007/08

Zahájení akademického roku

1. 10. 20081

Imatrikulace

9., 14. ,16. 10. 2008

od

do

Výuka v zimním semestru

6. 10. 2008

9. 1. 2009

Vánoční prázdniny

22. 12. 2008

2. 1. 2009

Zkouškové období

12. 1. 2009

20. 2. 2009

Výuka v letním semestru

23. 2. 2009

15. 5. 2009

Zkouškové období

18. 5. 2009

3. 7. 2009

Letní prázdniny

4. 7. 2009

31. 8. 2009

Zkouškové období

1. 9. 2009

18. 9. 20092

Konec akademického roku

28. 9. 2009

Termín rektorského dne je stanoven na 13. 5. 2009.

září 2008

SZK bakalářské a magisterské – konkrétní termíny jsou vyvěšeny na katedrách/ústavech a na úřední desce fakulty.

Termíny zápisů studentů do akademického roku 2008/2009 jsou zveřejněny na úřední desce fakulty a na vývěsce před studijním oddělením.

PZK

prosinec 2008

únor 2009

od 11. 5. do 29. 5. 2009

od 1. 9. do 18. 9. 2009

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15. kalendářních dnů před vypsaným termínem

od

do

Státní zkouška bakalářská – BZK

9. 2. 2009

20. 2. 2009

22. 6. 2009

3. 7. 2009

7. 9. 2009

18. 9. 2009

Státní zkouška magisterská – SZZK

26. 1. 2009

6. 2. 2009

18. 5. 2009

29. 5. 2009

14. 9. 2009

25. 9. 2009

SZZK – Učitelství pro střední školy

22.1.2009 a 23.1.2009

14.5.2009 a 15.5.2009

3.9.2009 a 4. 9.2009

Kontrola splnění studijních povinností před BZK a závazná přihláška k BZK

únorový termín do 16.1.2009

červnový termín do 29.5.2009

zářijový termín do 31.7.2009

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK

lednový termín do 15. 12.2008

květnový termín do 30. 4. 2009

zářijový termín do 31. 7. 2009

Kontrola splnění studijních povinností před SZZK a závazná přihláška k SZZK z učitelství

lednový termín do 15.12.2008

květnový termín do 17.4.2009

zářijový termín do 30.6.2009

Magisterské a bakalářské promoce

4., 5., a 6. 12. 2008

21., 22. a 23. 4. 2009

1., 2. a 3. 9. 2009

Předpokládaný termín pro konání přijímacích zkoušek pro akademický rok 2009/2010

talentové zkoušky:

16.5., 23.5., 29.5.2009

oborové zkoušky:

1. – 30. 6. 2009

V Praze dne 5. května 2008

PhDr.Michal Stehlík, Ph.D.,

děkan

Poznámky


1

slavnostní zahájení děkana FF UK v aule č. 131 se koná dne 6.10.2008 v 9 hodin.

2

pro účely započítání splněných studijních povinností za ak. rok 2008/09 budou brány v úvahu pouze předměty zadané do SIS do 18.9.2009 včetně.