VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 10/2008 – k nahlížení uchazečů o studium podle §50, odst. 6 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, pro přijímací zkoušky 2008/2009

zpět

 1. Uchazeč má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti děkanem pověřeného zaměstnance. Nahlížení je upraveno čl. 10 Řádu přijímacího řízení UK, organizačně administrativní náležitosti jsou stanoveny tímto opatřením.

 2. Nahlížení bude umožněno následujícími způsoby:

  1. uchazečům, kteří postoupili ke 2. kolu přijímací zkoušky, v době jejího konání dle harmonogramu příslušných kateder a ústavů;

  2. uchazečům, kteří nepostoupili do 2. kola přijímací zkoušky, dne 19. června 2008 od 9-12 a od 13-16 a dne 20. června 2008 od 9-12 na příslušných katedrách a ústavech (další podrobnosti budou zveřejněny na webové stránce fakulty nejpozději do 26.5.2008);

  3. uchazečům, kteří zaznamenávali odpovědi na skórovací list (oranžový), požádají-li písemně o kopii tohoto listu;

  4. uchazečům, kteří se účastnili jednokolové přijímací zkoušky stejně jako v bodě 2 b);

 3. Za provádění tohoto opatření jsou odpovědni vedoucí základních součástí fakulty a jimi pověření pracovníci. Vedoucí základních součástí fakulty písemně sdělí proděkance pro studijní záležitosti místnost a jména pracovníků, zajišťujících nahlížení uchazečů do 12. května 2008.

V Praze dne 15. dubna 2008

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK