VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

8-11 – p

Harmonogram přijímacího řízení 2009/2010 oborů s datem podání přihlášek do 15.5.2009 (příloha k Opatření děkana č. 8-11/2009 k organizaci přijímacího řízení 2009/2010)

 1. 23.3. – referát přijímacího řízení (dále jen RPŘ) zpracuje přehled o počtu uchazečů na jednotlivých oborech

 2. 23.3. – RPŘ vyzve elektronicky vedoucí základních součástí k oznámení termínů a místností konání 2. kola a ústních jednokolových přijímacích zkoušek

 3. 24.3. – RPŘ zveřejní přehled o počtu uchazečů na jednotlivých oborech

 4. do 25.3. – RPŘ sestaví harmonogram konání přijímacích zkoušek jednotlivých oborů s vyloučením duplicit v jednotlivých termínech (překrývání termínů u uchazečů s více přihláškami)

 5. do 27.3. – RPŘ zadá do programu UCHAZEČ konkrétní termíny konání zkoušek jednotlivých oborů

 6. do 31.3. – RPŘ připraví parametry jednotlivých oborů v programu PARAMETRY na základě aktuálních Podmínek přijímacího řízení, zadá témata zkoušek přijímacích oborů pro tisk protokolů k přijímací zkoušce

 7. do 31.3. – RPŘ zadá ÚVT RUK požadavky na grafickou a obsahovou podobu pozvánek k přijímacím zkouškám

 8. do 3.4. – RPŘ zpracuje žádosti uchazečů o prominutí přijímací zkoušky a připraví je k písemnému vyjádření jednotlivým katedrám a ústavům

 9. do 3.4. – RPŘ zpracuje žádosti uchazečů o modifikaci přijímací zkoušky a připraví je k písemnému vyjádření jednotlivým katedrám a ústavům

 10. do 10.4. – RPŘ přijímá přihlášky na dodatečně vypsaný obor CCR

 11. do 10.4. – zástupci kateder a ústavů předají na RPŘ žádosti uchazečů o prominutí přijímací zkoušky s písemným vyjádřením

 12. do 10.4. – zástupci kateder a ústavů předají na RPŘ žádosti uchazečů o modifikaci přijímací zkoušky s písemným vyjádřením

 13. do 10.4. – RPŘ provede fyzickou kontrolu zadaných dat v programu UCHAZEČ u jednotlivých uchazečů

 14. do 14.4. – RPŘ uloží data týkající se modifikace zkoušky do programu UCHAZEČ; na základě těchto dat připraví a odešle poštou Vyjádření k modifikaci přijímací zkoušky

 15. do 16.4.– vytvoření a odeslání pozvánek k talentovým přijímacím zkouškám (RPŘ)

 16. do 24.4. garanti testů mohou s proděkankou Ilonou Gillernovou konzultovat případnou odlišnou podobu strojově vyhodnocovaných testů dle opatření děkana č.8/2009

 17. do 30.4. – RPŘ uloží získaná data týkající se promíjení zkoušek do programu UCHAZEČ; na základě těchto dat připraví a odešle poštou Rozhodnutí o prominutí/neprominutí přijímací zkoušky

 18. do 30.4. – RPŘ zadá ÚVT RUK požadavek na přípravu kódů (.txt a .dbf) jednotlivých oborů pro zpracování výsledků v programu UCHAZEČ (RPŘ připraví v tomto roce za LVT)

 19. do 30.4. – RPŘ přijímá přihlášky na dodatečně vypsaný obor PS

 20. do 30.4. – RPŘ přijímá přihlášky do doktorského studia

 21. do 30.4. – vytvoření a odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám (RPŘ)

 22. do 4.5. – RPŘ připraví a písemně zašle vedoucím ZS požadavky na obsazení dozoru a prezence při písemných zkouškách

 23. do 4.5. – RPŘ zpracuje a uloží do programu UCHAZEČ přihlášky dodatečně vypsaného oboru PS, zadá termíny přijímací zkoušky, vytiskne a odešle poštou pozvánky uchazečům

 24. do 7.5. – vedoucí ZS nahlásí na RPŘ obsazení dozoru a prezence při písemných zkouškách

 25. 11.5. – vedoucí ZS předají referátu přijímacího řízení zapečetěnou obálku se zněním testů

 26. 11.5. – zástupce katedry psychologie předá RPŘ zapečetěné obálky se zněním TOSP na jednotlivé obory

 27. do 11.5. – vedoucí ZS nahlásí na RPŘ místnost a službu zajišťující nahlížení uchazečů

 28. do 11.5. – RPŘ vytvoří a odešle pozvánky na přijímací zkoušky do doktorského studia

 29. 12.5. – RPŘ připraví pro tisk testy jednotlivých oborů – úplná kompletace

 30. do 13.5. – RPŘ zpracuje a předloží proděkance pro studium písemné „Pokyny pro provedení přijímacího řízení“ a následně zajistí distribuci na jednotlivá pracoviště

 31. 13.5. – RPŘ zajistí a vydá garantům patřičných oborů materiál (obálky s okénkem, barevné papíry) pro talentové zkoušky

 32. do 15.5. – RPŘ přijímá přihlášky na dodatečně vypsané obory SOEK, DU

 33. 16.5. – RPŘ organizačně zajišťuje talentovou zkoušku na obory EST, FIL, REL

 34. do 16.5. – RPŘ zpracuje a uloží do programu UCHAZEČ přihlášky dodatečně vypsaných oborů SOEK a DU, zadá termíny přijímací zkoušky, vytiskne a odešle poštou pozvánky uchazečům

 35. do 15.5. , 29.5. – garanti připraví příslušný počet testů pro talentové zkoušky

 36. 20.5.-22.5. – RPŘ připraví přihlášky, vytvoří a vytiskne protokoly k přijímací zkoušce do doktorského studia a předá předsedům oborových rad

 37. 25.5. – garanti převezmou kompletně připravené (tisk + uložení do obálek) testy v kanceláři RPŘ

 38. 28.5. – garanti jednokolových ústních přijímacích zkoušek převezmou v kanceláři RPŘ protokoly o přijímací zkoušce, prezenční listiny a flashdisky pro zápis výsledků

 39. do 29.5. – RPŘ fyzicky připraví a rozdělí podle místností příslušný počet skórovacích listů, identifikačních štítků, prezenčních listin, protokolů o mimořádné události, protokolů o počtu skórovacích listů a identifikačních dílů pozvánek odevzdaných po ukončení přijímací zkoušky, pokynů pro uchazeče pro jednokolovou písemnou zkoušku a 1. kolo dvoukolové zkoušky a flashdisky pro zápis výsledků

 40. do 29.5. – garanti rozdělí podle místností příslušný počet testů pro jednokolovou písemnou zkoušku a 1. kolo dvoukolové zkoušky

 41. 30.5. – RPŘ organizačně zajišťuje talentovou zkoušku na obor FIV

 42. do 30.5. – RPŘ zadá ÚVT RUK požadavek na grafickou a obsahovou podobu rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

 43. LVT zadá požadavek ÚVT RUK na technické parametry, způsob kódování všech variant rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podle parametrů oborů v programu

 44. 1.6. – 5.6. 1. týden přijímacích zkoušek

  1. vedoucí místnosti převezmou v den konání písemné zkoušky na RPŘ klíče od místnosti, písemné pokyny pro uchazeče, prezenční listiny, protokoly o mimořádné události a v případě strojového vyhodnocování zkoušky skórovací listy a identifikační štítky

  2. garanti zajistí distribuci testů do místností, ve kterých se konají přijímací zkoušky

  3. po skončení písemné přijímací zkoušky předá vedoucí místnosti RPŘ roztříděné a spočítané skórovací listy, identifikační díly pozvánek, klíč správných odpovědí přepsaný na skórovacím listu pro obě varianty testů, způsob bodového vyhodnocení, prezenční listiny a protokol o konečném počtu jmenovaných materiálů

  4. RPŘ ihned po předání zkompletuje dodané materiály (viz bod c) a předá je BT Praha ke strojovému vyhodnocení

  5. RPŘ vydá garantům identifikační díl pozvánky spolu s flashdiskem pro zápis výsledků po odevzdání anonymních výsledků (seznam podle čísel testů se získanými body) – ruční vyhodnocení zkoušky

  6. termín odevzdání výsledků 1. kola přijímací zkoušky je druhý pracovní den po konání příslušné zkoušky na RPŘ; RPŘ výsledky předá bezodkladně na LVT

  7. LVT zpracuje tentýž den výsledky 1.kola písemných přijímacích zkoušek (zdroje dat – flashdisky, BT Praha a katedra psychologie)

  8. RPŘ na základě vyhodnocení výsledků 1. kola přijímací zkoušky (viz bod g) připraví protokoly a prezenční listiny pro 2. kolo zkoušky

  9. katedry zašlou v elektronické podobě na RPŘ znění testů ve všech variantách se správným řešením, s vyhodnocením a způsobem bodování pro potřeby přezkumného řízení

 45. 8.6. – 12.6. 2. týden přijímacích zkoušek

 46. 8.6. – RPŘ vydá protokoly a prezenční listiny uchazečů postupujících do 2. kola; LVT po vyhodnocení 1. kol vytvoří na flashdisky aktuální soubory všech postupujících uchazečů jednotlivých oborů a vydá tyto flashdisky pro zápis výsledků 2. kol garantům

 47. od 8.6. – zahájení ústních přijímacích jednokolových zkoušek

 48. 8.6. do 22:00 – referát IS zveřejní výsledky 1. kola na webové stránce (referát IS), RPŘ je zveřejní na úřední desce

 49. 9.-10.6. – nahlížení do testů pro uchazeče, kteří nepostoupili do 2. kola dvoukolové přijímací zkoušky a pro uchazeče jednokolové písemné přijímací zkoušky (viz opatření děkana č. 9/2009)

 50. 11.6.-12.6. – přijímací zkoušky do doktorského studia

 51. 15.6. – 19.6. 3. týden přijímacích zkoušek

  1. termín odevzdání výsledků 1. kola dodatečných přijímacích zkoušek na obory DU a SOEK je druhý pracovní den po konání příslušné zkoušky na LVT

  2. LVT zpracuje tentýž den výsledky 1. kola dodatečných písemných přijímacích zkoušek (zdroje dat – flashdisky) a připraví flashdisky se souborem postupujících uchazečů do 2. kola

  3. 17.6. – referát IS zveřejní výsledky 1. kola dodatečných přijímacích zkoušek na obory DU a SOEK, RPŘ je zveřejní na úřední desce

  4. řádně vyplněné a podepsané protokoly (je třeba podepsat i protokoly uchazečů, kteří se k přijímací zkoušce nedostavili) seřazené podle abecedy a stejně seřazené testy a záznamové archy musí být odevzdány na RPŘ; je třeba odevzdat také všechny další písemné materiály, které zhotoví uchazeč a jejichž obsah je hodnocen při přijímací zkoušce (jazykový test atp.).

 52. 15.6.-22.6. – dodatečné přijímací řízení na obory DU a SOEK

 53. 23.6. – RPŘ sdělí vedoucím ZS harmonogram náhradního termínu

 54. 23.6. – náhradní termín přijímacích zkoušek do doktorského studia

 55. 23.6. – RPŘ vytvoří a rozešle elektronicky vedoucím základních součástí harmonogram hlavní přijímací komise a formulář pro Vypsání oborů v přijímacím řízení 2010/2011

 56. 25.6. – předsedové oborových rad odevzdají na RPŘ kompletní materiály (přihlášky s veškerými přílohami, vyplněné a podepsané protokoly) a písemně zpracované výsledky zkoušek do doktorského studia s pořadím uchazečů

 57. do 25.6. – garanti připraví příslušný počet testů pro náhradní termín

 58. 26.-30.6. – náhradní termín přijímacího řízení; garanti odevzdají výsledky nejpozději v úterý 30.6. do 16.00 hod do RPŘ; RPŘ bezodkladně výsledky předá na LVT

 59. 29.6. – 30.6. garanti odevzdají na flashdisku (s výjimkou jednokolových písemných zkoušek vyhodnocovaných strojově) celkové výsledky přijímacích zkoušek včetně náhradního termínu

 60. 29. – 30.6. – garanti odevzdají na RPŘ výsledky náhradních jednokolových písemných strojově vyhodnocovaných přijímacích zkoušek vyplněné na Protokolu o přijímací zkoušce

 61. RPŘ předané výsledky následně ručně přepíše jednotlivým uchazečům do aplikace UCHAZEČ

 62. do 29.6. – RPŘ zpracuje a zadá do aplikace UCHAZEČ výsledky doktorských přijímacích zkoušek, připraví podklady pro hlavní přijímací komisi

 63. do 2.7. do 12:00 – LVT zadá získaná data (zdroje dat – flashdisky, BT Praha, katedra psychologie a RPŘ) do aplikace UCHAZEČ a zpracuje z nich celkové výsledky přijímacího řízení 2009/2010

 64. 2.7. – 3.7. RPŘ připraví, vytiskne a zkompletuje veškeré podklady pro jednání hlavní přijímací komise

 65. 7.7. – RPŘ předá garantům jednokolových písemných přijímacích zkoušek protokoly o konání přijímací zkoušky

 66. 8.7.-9.7. – jednání hlavní přijímací komise (proděkanka pro studium, vedoucí studijního oddělení, RPŘ, zástupci jednotlivých oborů a předsedové oborových rad) a předání RPŘ návrhu na vypsání jednotlivých oborů pro PŘ 2010/2011

 67. 10.7. – RPŘ zadá do aplikace UCHAZEČ výsledky hlavní přijímací komise

 68. 10.7. – garanti jednokolových písemných přijímacích zkoušek předají na RPŘ podepsané a abecedně seřazené protokoly o konání přijímací zkoušky

 69. od 13.7. RPŘ průběžně kompletuje přihlášky s pozvánkami, testy, záznamovými archy, protokoly o přijímací zkoušce, kopií rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a ostatními materiály týkající se přijímací zkoušky jednotlivých uchazečů

 70. RPŘ vytiskne a rozešle spolu s předem připraveným přílohami rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do doktorského studia; materiály přijatých uchazečů předá na odd. vědy

 71. 13.7. – 14.7. – LVT vytiskne a předá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (originál+kopie) na RPŘ

 72. 13.7. – 17.7. děkan a proděkani podepisují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

 73. od 14.7. RPŘ zahájí odesílání Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

 74. 17.7. do 22:00 – celkové výsledky zveřejněny na webové stránce (referát IS) a úřední desce (RPŘ)

 75. 18.7. RPŘ vypracuje a zveřejní přehled o počtu uchazečů, přijatých uchazečů a bodů pro přijetí na jednotlivé obory

 76. do 5.8. – RPŘ odešle Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení

 77. od 17.8. – RPŘ průběžně přijímá a zpracovává žádosti o přezkum (zadávání do aplikace UCHAZEČ, fyzická příprava veškerých materiálů jednotlivých žadatelů o přezkum, předběžné rozdělení žádostí podle „problémovosti“)

 78. 24.8. – 25.8. – RPŘ předloží kompletně připravené žádosti o přezkum k posouzení proděkance pro studium a k písemnému vyjádření garantům přijímacího řízení

 79. RPŘ připraví dle požadavků podklady k přezkumu pro RUK

 80. do 28.8. RPŘ přijímá přihlášky do vnitrofakultního přijímacího řízení (dále jen VNF)

 81. 31.8. – 2.9. – RPŘ zpracuje přihlášky podané na VNF a předá je na jednotlivá pracoviště

 82. září – první týden – RPŘ připraví a zorganizuje dodatečné přijímací řízení na obory Nizozemský jazyk a literatura, Hudební věda, Sociální práce, Obecná jazykověda, Turkologie, Portugalistika, Etnologie nav.

 83. září – druhý týden – přezkumné řízení na RUK

 84. 31.8. – 4.9. – RPŘ zpracuje a vytvoří dokument Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011, předá návrh děkanovi a proděkance pro studium k dalšímu projednání a schválení studijní komisí a senátem FF UK

 85. 7.9. – 11.9. – probíhá vnitrofakultní přijímací řízení viz Opatření děkana č. 3/2009, zástupci kateder průběžně odevzdávají výsledky na RPŘ k dalšímu zpracování

 86. do 30.9. – RPŘ zadá do IS RUK schválené Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011.

V Praze dne 22. 4 2009

PhDr. Michal Stehlík, PhD.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát .doc)