Tisková zpráva – Vyšlo první řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK

16. ledna 2006

První řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK určeného studentské vědě napříč obory je k dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz . Vedle článků, studií či recenzí v něm najdete také rozhovory s prof. Janou Královou, proděkankou pro studijní záležitosti FF UK, doc. Milanem Znojem, vedoucím Ústavu politologie FF UK a doc. Jiřím Buriánkem, vedoucím Katedry sociologie FF UK.

Trvalou součástí časopisu jsou rovněž základní poznatky ze sociologického výzkumu Postoj veřejnosti k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. David Frei
asistent děkana FF UK
telefon: 221 619 334
email: david.frei@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK