Tisková zpráva – V Praze se setkají bohemisté z celého světa

Praha, 27. června 2005

Od 28. června do 3. července bude v Praze probíhat III. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Letošní ročník ponese název Hodnoty a tradice – Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Kongres pořádají Katedra české literatury a literární vědy a Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR a další instituce.

Hlavním tématem kongresu je potřeba české společnosti reflektovat své místo v Evropě i ve světě. Účastníci budou diskutovat o tom, jaká díla jsou považována za nejvýznamnější prvky české literatury v České republice i v zahraničí. Na rok 2005 navíc připadají dvě významná výročí české literatury: 150 let od prvního vydání Babičky Boženy Němcové a 100 let od narození básníka Vladimíra Holana. V rámci kongresu jsou proto k oběma osobnostem uspořádány samostatné tematické bloky.

Na III. kongres světové literárněvědné bohemistiky přijede 170 bohemistů z osmnácti evropských zemí, z USA, Japonska, Jižní Koreje nebo Íránu. Pražskou filozofickou fakultu bude zastupovat například Petr A. Bílek, Helena Confortiová, Martin C. Putna a další. Záštitu nad kongresem přijal prezident ČR Václav Klaus, ministr kultury Pavel Dostál, primátor hl.m. Prahy Pavel Bém a předseda AV ČR Václav Pačes.

Program konference naleznete na internetových stránkách AV ČR: https://ucl.cas.cz/.

Pro další informace prosím kontaktujte:

PhDr. Denisa Kollmannová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
J. Palacha 2, Praha 1, 116 38
e-mail: mluvci@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 390
GSM: +420 777 197 910Newsletter FF UK

Newsletter FF UK