Tisková zpráva – V děkanských volbách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zvítězil dr. Michal Stehlík

8. prosince 2005

Členové akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na svém 19. jednání dnes zvolili kandidáta na funkci děkana pro volební období 2006 – 2009. Stal se jím PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který byl zvolen v prvním kole hlasování nadpoloviční většinou hlasů.

Kandidáta do funkce děkana jmenuje rektor Univerzity Karlovy v Praze. Nový děkan se funkce ujme 1. února 2006.

Životopis dr. Michala Stehlíka a další informace viz http://volby.ff.cuni.cz

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz

Foto: dr. Michal Stehlík – vítězný kandidát na funkci děkana FF UK


Související články