Tisková zpráva – Tým českých egyptologů obdržel cenu Gratias agit

Praha, 22. června 2005

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda udělil týmu českých egyptologů cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Cena byla slavnostně předána ve čtvrtek 23. června v Černínském paláci v Praze. Převzali ji profesor Miroslav Verner, dlouholetý vedoucí týmu českých egyptologů, a docent Břetislav Vachala, ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK. Tým českých egyptologů budou v Černínském paláci zastupoval Ladislav Bareš, Miroslav Bárta, Jaromír Krejčí, Jiřina Růžová a Květa Smoláriková.Cenu Gratias agit uděluje ministr zahraničních věcí od roku 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře. Letos byla přiznána 14 osobnostem a 4 organizacím.Český egyptologický ústav působí na Filozofické fakultě UK již téměř půl století. Své působení v Egyptě zahájili čeští egyptologové roku 1961 a v současné době patří mezi nejuznávanější zahraniční egyptologická pracoviště působící v Egyptě. Českou republiku reprezentuje po celém světě pořádáním výstav a přednáškových cyklů. Za dobu své existence získal řadu ocenění nejen za svou činnost, ale i za publikování výsledků, organizování výstav a prezentování nových objevů veřejnosti.Od 27. do 30. června bude Český egyptologický ústav FF UK pořádat v Praze mezinárodní konferenci, shrnující poznatky bádání v oblasti Abúsíru a Sakkáry – více informací naleznete na http://egyptologie.ff.cuni.cz/. Pro další informace prosím kontaktujte:PhDr. Denisa Kollmannová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
J. Palacha 2, Praha 1, 116 38
e-mail:mluvci@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 390
GSM: +420 777 197 910

Přečtěte si článek o udělení ceny egyptologům z FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK