Tisková zpráva – Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala prestižní ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005

19. prosince 2005

Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Hana Bortlová získala 3. místo prestižního ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 14. prosince 2005 ve Vlasteneckém sále rektorátu Univerzity Karlovy v Praze.

Hana Bortlová napsala práci pojednávající o ozbrojených antifrankistických hnutích (tzv. guerrilla nebo také maquis), která působila mezi léty 1945 a 1952 ve Španělsku a kladla si za cíl destabilizovat Frankův režim a získat na svou stranu civilní obyvatelstvo. Práce je založena na historicko-biografickém výzkumu vedeném dílem ve Španělsku a dílem v Praze, přičemž důležitá část výzkumu je založena na metodě oral history – zaznamenávání svědectví pamětníka a aktéra guerilly.

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Více viz http://iforum.cuni.cz/IFORUM-2507.html


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK