Tisková zpráva – Studenti Filozofické fakulty UK publikují kvalitní překlady ze slovinštiny

3. listopadu 2005

Studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleš Kozár, Hana Mžourková, Kristina Pellarová a Kamil Valšík přispěli svými překlady do 6. čísla měsíčníku pro světovou literaturu Plav. Překlady doprovází rozhovor Aleše Kozára a Hany Mžourkové o slovinské literatuře a překládání z ní.

„Je zajímavé pozorovat, jak vyzrálé překladatele FF UK produkuje. Kdo se zajímá o mladou slovinskou literaturu, ten rozhodně nebude zklamán. Jak po stránce literární, tak po stránce překladové,“ říká zástupce šéfredaktora časopisu Jan Chromý.

Slovenistika je jednou ze specializací v rámci studijního oboru Slavistická studia, kterou je možné studovat v prezenční magisterské formě v kombinaci s jiným oborem. Obor slovenistika není otevřen v každém akademickém roce (naposledy 2004/2005) a v současné době je na něm zapsáno 23 studentů. Na Filozofické fakultě UK je možné studovat v různých studijních programech více než čtyřicet filologických oborů.

Obsah čísla měsíčníku Plav viz http://www.svetovka.cz

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK