Tisková zpráva – Století slavistiky v Oxfordu

 

14. listopadu 2005

Oslavy 100. výročí založení slavistiky proběhnou ve dnech od 16. do 18. listopadu 2005 na Oxfordské univerzitě. První učebnici českého jazyka sestavnou anglickým rodilým mluvčím představuje publikace průkopníka slavistiky v Oxfordu Williama Richarda Morfilla, který tam působil v 19. století a který na sklonku života obdržel čestný doktorát Karlovy univerzity v Praze.

K vůdčím představitelům současných slovanských odborných zájmů v Oxfordu patří Robert J. W. Evans, profesor moderních dějin, který především svou vědeckou, pedagogickou a překladatelskou činností přispěl k rozvoji britsko-českých vztahů. Založil Fórum britských, českých a slovenských historiků a zasloužil se o to, že byla Univerzita Karlova v Praze přizvána do klubu předních evropských univerzit Europaeum. V listopadu 2005 prof. Robert J. W. Evans převzal čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa filozofických věd na půdě Univerzity Karlovy v Praze.

Michaela Dombrovská

vnější vztahy FF UK

telefon: 221 619 390

email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK