Tisková zpráva – Slavnostní zakončení 49. ročníku Letní školy slovanských studií proběhlo ve čtvrtek 25. srpna v pražském Karolinu

26. srpna 2005

49. ročník Letní školy slovanských studií , kterou pořádá Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, proběhl ve dnech od 29. července do 25. srpna 2005. Letní škola se konala pod záštitou rektora UK prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc. Slavnostní zakončení pro účastníky z téměř čtyřiceti zemí pěti kontinentů proběhlo v reprezentativních prostorách pražského Karolina za účasti děkana FF UK prof. PhDr. Jaroslava Vacka, CSc. a prorektora pro vědu a výzkum prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc. Absolventi letní školy v průběhu slavnostního ceremoniálu převzali osvědčení, které je mj. opravňuje uplatnit nárok na akademické kredity za toto studium na svých domovských univerzitách. Dnes se absolventi rozjíždějí zpět do svých zemí.

Tradiční způsoby výuky českého jazyka, literatury, kultury a historie byly doplněny řadou exkurzí a výletů za poznáním České republiky s cílem seznámit se s důležitými lokalitami historického, literárního a kulturního místopisu a také s realitou každodenního života v zemi. Jazyková výuka pro pokročilé probíhala v českém jazyce, jinak na základě zprostředkujícího jazyka – němčiny, angličtiny nebo francouzštiny. Důležitou součástí programu byla také jeho společenská část, mj. koncerty v Zrcadlové kapli Klementina.

Letní škola slovanských studií také přispívá k propagaci a zlepšení povědomí o České republice v zahraničí. Podle slov ředitele Ústavu bohemistických studií prof. PhDr. Jana Kuklíka, CSc. je setkávání přátel českého jazyka, kultury, literatury a historie na půdě nejstarší české univerzity v duchu svobody vědeckého bádání příhodné pro výměnu kulturních hodnot.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Tisková zpráva k zahájení Letní školy slovanských studií FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK