Tisková zpráva – Profesoři z pařížské Sorbonny se zúčastní obhajoby disertační práce na Filozofické fakultě UK

8. září 2005

V rámci spolupráce Univerzity Karlovy v Praze s francouzskými univerzitami se obhajoby disertační práce Mgr. Miroslavy Motoškové v oboru divadelní věda dne 8. září 2005 zúčastní prof. Jean-Marie Thomasseau ze Sorbonny VIII a prof. Xavier Galmiche ze Sorbonny IV.

Obhajoba proběhne v souladu s dohodou o spolupráci v rámci doktorské disertační práce pod dvojím vedením (co-tutelle), která je uzavírána mezi Univerzitou Karlovou a příslušnou francouzskou univerzitou. Doktorand po obdržení stipendia francouzské vlády studuje část programu na Univerzitě Karlově a část na zahraniční univerzitě pod vedením odborníků z univerzit obou zemí. Obhajoba disertační práce se pak uskuteční v jedné z těchto dvou zemí. V současné době má Univerzita Karlova uzavřeno zhruba 20 podobných dohod, realizovaných v rámci doktorského studia na odborných pracovištích Filozofické fakulty UK, např. v oborech filozofie, matematická lingvistika, fonetika, obecná lingvistika, sociologie a další.

Disertační práce Mgr. Miroslavy Motoškové na téma „Vývoj činoherního žánru melodramatu a pronikání francouzského repertoáru na českou scénu v letech 1800-1883“ je cennou srovnávací studií doposud opomíjeného divadelního žánru a podává celkový přehled francouzského repertoáru na první české scéně do otevření Národního divadla.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK