Tisková zpráva – Prestižní ocenění Doctorandus v rámci projektu Česká hlava získala absolventka FF UK

14. listopadu 2005

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dr. Denisa Bordag získala prestižní ocenění Doctorandus v rámci projektu Česká hlava za práci z oblasti experimentální psycholingvistiky.

Psycholingvistika se snaží odhalit, popsat a pochopit mechanismy, které se podílejí na produkci a porozumění lidské řeči. Dr. Denisa Bordag, která působí v Německu, poprvé podrobuje psycholingvistickému výzkumu český jazyk, který takto zatím zkoumán nebyl, a to ani v České republice ani v zahraničí.

Viz také http://www.ceskahlava.cz/index.php?a=aktuality

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK