Tisková zpráva – Pozvánka na setkání s novináři: K novým objevům českých a rakouských egyptologů

Praha, 29. září 2005

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání s novináři na půdě Rakouského kulturního fóra ve čtvrtek 6. října 2005 od 8,45 na Jungmannově náměstí 18, Praha 1. Setkání se koná ku příležitosti zahájení sympozia s mezinárodní účastí Egypt a Rakousko II, na kterém budou mj. představeny nové objevy českých a rakouských egyptologů.

Letošní ročník sympozia je zaměřen na novodobou historii vztahů mezi rakouskou habsburskou monarchií a Egyptem. Zvláštní pozornost je věnována fenoménu tzv. „egyptománie“ a souvisejícímu kulturněhistorickému vývoji. V novém světle se jeví postava českého sochaře a cestovatele s etnologickými a uměnovědnými zájmy, Františka V. Foita, který působil po 2. světové válce v subsaharské Africe a svou životní pouť ukončil ve Slovinsku.

Veškeré Vaše dotazy na setkání zodpoví dr. Hana Navrátilová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ostatní přítomní egyptologové z Česka a dalších zemí.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na emailovou adresu mluvci@ff.cuni.cz. Děkujeme.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK