Tisková zpráva – Na 11. světovém kongresu ISFA 2005 v Pekingu získal ocenění doktorand FF UK Libor Běhounek

Praha, 6. září 2005

Doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Mgr. Libor Běhounek společně s Ing. Petrem Cintulou, PhD. z Ústavu informatiky Akademie věd ČR získali prestižní ocenění za nejlepší referát na světovém kongresu Mezinárodní asociace fuzzy systémů IFSA 2005 v Pekingu, Číně.

Oceněný příspěvek zazněl na světovém kongresu o fuzzy logice, teorii a aplikaci umělé inteligence v červenci tohoto roku a navrhuje nový formalismus pro modelování jevů s neostrou hranicí. Jeho hlavním přínosem je poskytnutí silného teoretického nástroje pro další rozvoj aplikované fuzzy matematiky, která je základem mnoha důležitých inženýrských metod.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK