Tisková zpráva – Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Tisková zpráva – Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

9. prosince 2005

Kde a proč byly postaveny pyramidy slavných panovníků egyptské Staré říše? Jaké byly hlavní faktory ovlivňující založení slavných královských nekropolí v Gíze, Abúsíru, Sakkáře, Dahšúru a některých dalších místech (ca 2800 – 2200 př. Kr.)? Na tyto otázky nabízí nový pohled český egyptolog Miroslav Bárta v právě vyšlé studii publikované v respektovaném Cambridge Archaeological Journal v Cambridge (UK). Jeho analýza je založena na výzkumech Českého egyptologického ústavu FF UK a interpretaci nejnovějších archeologických pramenů, teoretických modelů a interpretaci detailních satelitních snímků. Výsledkem analýzy je nový pohled na dobu stavitelů pyramid. Studie ukazuje, že stavba těchto monumentů na vybraných místech podléhala vnitřním zákonitostem geologické kvality podloží na okraji Západní pouště, demografickým vývojovým tendencím, trendům v tehdejší společnosti a proměnám egyptského náboženství. Závěry studie nabízejí rovněž nový pohled na dobu zániku slavné éry Staré říše a jeho příčiny.

Abstrakt článku viz http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=CAJvolumeId=15issueId=02

Mgr. Renata Landgráfová
Český egyptologický ústav FF UK
telefon: 224 491 397
email: renata.langrafova@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK