Tisková zpráva – Kandidáti na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se představili akademické obci

24. listopadu 2005

Kandidáti na funkci děkana (abecedně) doc. Martin Kovář a dr. Michal Stehlík se akademické obci představili dnes 24. listopadu 2005 na předvolebním shromáždění akademické obce a předvolebním jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jednání a diskusi moderoval dr. Josef Herman, člen kurie učitelů Akademického senátu FF UK.

Oba kandidáti se představili akademické obci a ve stručnosti představili také své volební programy (k dispozici na http://volby.ff.cuni.cz ). Poté zodpověděli několik dotazů, které každý z nich položil protikandidátovi, a dále odpovídali na písemně položené dotazy členů Akademického senátu FF UK a vedoucích pracovišť (základních součástí) FF UK. Dotazy se týkaly především financování provozu fakulty, přerozdělování financí v rámci fakulty a dále oblasti vedení fakulty, např. osob proděkanů či pravidel jmenování vedoucích základních součástí. Kandidáti se rovněž vyjádřili k záležitostem, které fakulta řeší aktuálně, zejména k otázce tzv. malých oborů a centrální fakultní knihovny. Nejvíce času věnovali oba kandidáti zodpovězení dotazů z pléna.

Volba kandidáta na funkci děkana proběhne 8. prosince 2005. Zvoleného kandidáta jmenuje do funkce rektor Univerzity Karlovy v Praze. Nový děkan se funkce ujme 1. února 2006.

Více k volbě kandidáta na funkci děkana viz http://volby.ff.cuni.cz

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz

zleva dr. Michal Stehlík, doc. Martin Kovář,
dr. Josef Herman

zleva dr. Michal Stehlík, doc. Martin Kovář

plénum


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK