Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze zahájila akademický rok 2005/2006

3.října 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze slavnostně zahájila akademický rok 2005/2006. V tomto akademickém roce své studium zahajuje téměř tři tisíce nově zapsaných studentů. Celkem na Filozofické fakultě UK studuje necelých deset tisíc studentů, z nich zhruba patnáct procent v doktorském studijním programu.

Slavnostního zahájení se zúčastnilo vedení fakulty a představitelé jednotlivých oddělení děkanátu. Děkan Filozofické fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. při této příležitosti přednesl zahajovací projev, kterým zejména nové studenty přivítal a popřál jim mnoho studijních úspěchů.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Michaela Dombrovská
Vnější vztahy FF UK
Nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK