Tisková zpráva – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí výuku všech jazyků Evropské unie a jazyků všech kontinentů

11. listopadu 2005

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v rámci svých studijních programů a oborů nabízí v různých formách výuku všech jazyků Evropské unie a jazyků všech kontinentů. V rámci doprovodného programu veletrhu jazyků EXPOLINGUA 2005 to uvedla proděkanka FF UK pro studium prof. Jana Králová.

Paní proděkanka dále hovořila o hlavních formách studia jazyků na fakultě: filologii, překladatelství a tlumočnictví a o doplňkovém studiu jazyka v rámci oborů, které s jazykem přímo spjaté nejsou. Připravuje se rovněž didaktika cizích jazyků.

Při svém vystoupení prof. Jana Králová rozdělila jazyky do několika skupin: tzv. velké jazyky Evropské unie (angličtina, němčina, francouzština a španělština), dále ostatní jazyky EU (mezi nimi má v českém prostředí zvláštní postavení slovenština), ostatní evropské jazyky (mezi nimiž jsou zajímavé zejména jazyky zemí, ve kterých probíhají vstupní rozhovory s EU), klasické jazyky, mimoevropské jazyky (zvláště jazyky s velkým počtem rodilých mluvčích, např. tamilština nebo hindština), teoretické obory (např. fonetika apod.) a v neposlední řadě také český jazyk (ať už po stránce literární, tak výuky pro cizince).

Paní proděkanka zdůraznila význam tzv. malých jazyků v době, kdy se znalost anglického jazyka stává standardním vybavením každého člověka. Je to zvláště znalost jazyků, které jsou nám zdánlivě vzdálenější a přinášejí zajímavé možnosti profesního uplatnění či podnikatelských příležitostí. Zmínila se také o Letní škole slovanských studií, která se příští rok uskuteční po padesáté. Filozofická fakulta UK je také garantem Českého národního korpusu, jehož část se veřejnosti zpřístupňuje zdarma. Pro FF UK je prioritou rozvíjení vědecké tradice a služba veřejnosti při uchovávání kulturních tradic.

V rámci doprovodného programu zítra dopoledne vystoupí vedoucí Ústavu translatologie dr. Zuzana Jettmarová a doc. Ivana Čeňková k tématu překladatelství a tlumočnictví a odpoledne vedoucí Ústavu románských studií prof. Anna Housková k tématu románských oborů. Veletrh jazyků EXPOLINGUA v pražském Národním domě na Vinohradech zítřejším dnem skončí; zájemci o studijní programy a obory FF UK mohou navštívit také Informační den Univerzity Karlovy v Praze, který se zítra koná v budovách univerzity v ulici Celetná 18 a 20 v Praze.

Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK