Tisková zpráva – FF UK spolupracuje na novém projektu zaměřeném na zvýšení kvalifikace neslyšících

14. října 2005

Ústav českého jazyka teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je od 1. října 2005 zapojen jako partner do řešení projektu Tiché vzdělávání – Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící , jehož hlavním řešitelem je Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Projekt byl podán a předložen v rámci výzvy magistrátu hlavního města Prahy pro financování z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 – hlavní město Praha).

Projekt navazuje na předchozí projekt Federace rodičů a přátel sluchově postižených s názvem Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící řešený na mezinárodní úrovni v letech 2000 – 2003 v programu Evropské unie Leonardo, na jehož řešení se Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK rovněž podílel. V rámci tohoto projektu vzniklo ve čtyřech jazycích 31 tištěných učebnic pro neslyšící, 16 CD-ROM a jedna videokazeta, ve čtyřech národních znakových jazycích byla vytvořena terminologie pro počítače, internet, návrh internetových stránek a typografii. Výstupy projektu získaly v r. 2004 významné ceny ve čtvrtém ročníku mezinárodní soutěže eLearning v Hradci Králové. Jako jediný z České republiky postoupil projekt mezi 32 nejlepších projektů řešených v daném období v rámci programu Leonardo da Vinci a jeho výsledky byly na sklonku r. 2004 prezentovány na výstavě Leonardo Awards v Maastrichtu.

Cílem nového projektu Tiché vzdělávání – Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící je poskytnout neslyšícím e-learningové materiály, které zvýší jejich kompetenci ve čtené a psané češtině, seznámí je se základy typografie, uvedou je do základů práce s počítačem, internetem a posílí jejich celkovou informační gramotnost, naučí je tvořit internetové stránky, využívat internet ke komunikaci, ke studiu a zvyšování kvalifikace, při hledání práce a příp. k podnikání. Neslyšící i slyšící učitelé, tlumočníci a studenti Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK se do projektu zapojí především jako tvůrci e-learningového učebního materiálu pro zvyšování kompetence neslyšících v psané a čtené češtině, jako tlumočníci a jako experti posuzující vytvářené texty s ohledem na jejich přístupnost pro neslyšící.

Mgr. Michaela Dombrovská
vnější vztahy FF UK
telefon: 221 619 390
email: mluvci@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK