Tisková zpráva – FF UK pořádá 49. ročník Letní školy slovanských studií

Praha, 28. července 2005

V sobotu 30. července 2005 v 9.30 hod. bude zahájen v Zrcadlové kapli pražského Klementina 49. běh Letní školy slovanských studií, který organizuje Ústav bohemistických studií UK FF.
Počet účastníků 49. běhu LŠSS přesáhne rekordní počet 215. Studenti a učitelé češtiny z třiceti sedmi zemí z celého světa budou po čtyři týdny v Praze, ale o sobotách a nedělích i na výletech a exkurzích, studovat český jazyk, literaturu, kulturu a historii.
Jazyková výuka je rozčleněna do čtyř základních stupňů podle pokročilosti a lektoři specializovaní na výuku češtiny jako cizího jazyka ji realizují ve více než dvaceti pěti specializovaných kursech.
V letošním roce vedení Letní školy ve spolupráci s lipskou univerzitou připravilo speciální kurs zaměřený na zdokonalování praktických znalostí českého jazyka a na lingvodidaktické problémy výuky češtiny jako cizího jazyka, který je určen pro devatenáct učitelů českého jazyka na saských základních a středních školách.
Integrální součástí programu jsou přednášky rozvržené do dvou cyklů. První cyklus je věnován otázkám jazykovědným a problematice české literatury, kultury a historie. Přednášky jsou v něm pronášeny v češtině. Druhý cyklus, věnovaný českým dějinám a kultuře, je přednášen buď v angličtině, nebo v němčině, aby se ho mohli zúčastnit i ti studenti, jejichž znalosti češtiny nejsou zatím takové, aby mohli s plným porozuměním sledovat české přednášky.
Na jazykovou výuku a přednášky navazuje velmi bohatý program kulturní a společenský. Uskutečňuje se prakticky každé odpoledne a večer (koncerty, folklórní vystoupení, návštěvy pražských muzeí a galerií atd.). Každou sobotu a neděli ze čtyř týdnů konání LŠSS si její účastníci vybírají z několika tras exkurzí a výletů. Mají literárně místopisný nebo obecně kulturně historický charakter a slouží i k poznávání reality každodenního života České republiky.
Slavnostní zakončení 49. běhu LŠSS se uskuteční 25. srpna 2005 v 15.00 hod. ve velké aule staroslavného Karolina; frekventanti LŠSS na něm převezmou osvědčení, která je zároveň budou opravňovat uplatnit výsledky letního intenzivního studia ve formě akademických kreditů na jejich domácích univerzitách.Pro další informace prosím kontaktujte:Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc.
ředitel Ústavu bohemistických studií FF UK
J. Palacha 2, Praha 1, 116 38
e-mail: jiri.hasil@ff.cuni.cz, mluvci@ff.cuni.cz
Telefon: 221 619 381


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK